• ---------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z -------------------------
  • ------------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z ----------------------
  • ------------------------ H O Ş G E L D İ N İ Z -----------------------
  • ----AHLAT KÜLTÜR TURİM TANITMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ----
  • ------------------------ H O Ş G E L D İ N İ Z -----------------------
  • ----------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z ------------------------
  • --------------------------- H O Ş G E L D İ N İ Z --------------------------
A H L A T İ S D E R
SİTE ÜYE GİRİŞİ
BURS ALAN ÖĞRENCİLERİMİZ - 2016-2017
FAYDALI LİNKLER

A N K E T L E R
DERNEK FAALİYETLERİMİZİ BEĞENİYORMUSUNUZ
ANKET - 1
NOSTALJİ

B İ R   F A T İ H A  O K U M A D A N    G  E  Ç  M  E


Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi

rabbil’alemin.

Errahmânir’rahim.

Mâliki yevmiddin.

İyyâke na’budü ve

iyyâke neste’în,

İhdinessırâtel müstâkim.

Sırâtellezîne en’amte

aleyhim ğayrilmağdûbi

aleyhim ve leddâllîn."

"AMİN"

HULİSİ GÖKBULAK


EKREM BAYINDIR

SAHURE
BAYINDIRMÜNİP SAYIN


AHMET TURAN KAZGÖL


SAİT YILDIRIM


R. SITKI SAYIN


A. HAKKI KOCAHALİS GÖKBULAK


HAMZA BAYINDIR


A. CEBBAR ERSOY
MAHMUT ERSOY


MAHİR GÜNER


İSKENDER AZAP


MAHİR GÜNER
VE AİLESİ


HALİL DEMİRMAHMUT ÇİÇEKÇİ.


MAHMUT ERSOY


MAZLUM YEGÜL


TAHİR NEJAT
GENCANM. ARİF EFENDİ
ZİYARET BİLGİSİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret250650

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z


-------

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z


--------


B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

ZAHLATİSDER DUYRULAR
Örnek Yazı
FACEBOOK TAKİP

BURS YÖNETMELİĞİ

 
AHLAT KÜLTÜR TURİZM TANITMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

(AHLATİSDER)

GERİ ÖDEMELİ BURS YÖNETMELİĞİ


 
BÖLÜM l
 
GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE 1: AMAÇ

Bu Yönetmeliğin Amacı; Üniversite öğrenimi gören başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan gençlere eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak, onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için Ahlatisder Dernek Tüzüğünde belirlenen faaliyetler kapsamında katkıda bulunmak,  Bütçe oluşturmak, Yardımsever hemşehrilerimizin desteklerini sağlamak faaliyetlerini amaç ve esaslarını düzenlemektir.
 

MADDE 2 : KAPSAM

Üniversite öğrenimi gören öğrencilere burs verme şartlarını, burs verilecek öğrencilerin seçimini, karşılıklı hak ve yükümlülükleri, Burs bütçesinin oluşması için yardımsever vatandaşlarımızdan destek sağlanması faaliyetlerini kapsar.BÖLÜM ll
 
BURSUN KOŞULLARI
 
MADDE 3: BURSUN KAPSAMI

Ahlatisder  üniversite öğrenimi gören gençlerin eğitimi için dönüşümlü burs verir.

Bursun şartları, burs verilecek öğrenci adedi, ödenecek bursun miktarı, ödeme şekli Ahlatisder yönetim kurulunca tayin ve tesbit edilir.

AHLATİSDER gençlerin okumasını teşvik amacı önceliği ile oluşturulacak olan burs bütçesi oranında burs yardımlarını aşağıda belirtilen sıralı kiriterler önceliğine esasına dayalı olarak;

Burs Yardımları;


1 - ) Ailesi İstanbulda yaşayıp, kendisi İstanbul dışında bir Üniveristede okuyan ve burs talebinde bulunmuş ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencileri,

2 - ) Ailesi Ahlat'a yaşayan, kendisi İstanbul'da okuyan ve burs talebinde bulunmuş ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencileri,

3 - ) Ailesi Ahlat'a yaşayan, kendisi Türkiye' nin herhangi bir üniveristesinde okuyan ve burs talebinde bulunmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencileri,

4 - ) Ailesi Türkiye' nin herhangi bir ilinde ikamet eden ve kendiside Türkiye' nin herhangi bir üniveristesinde okuyan, burs talebinde bulunmuş ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencileri,

5 - ) Kontenjan açığı durumunda bu kriterlerin tüm Bitlis ili geneli için geçerli olmasını kapsar.


Not: Özür durumuna göre, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor ile tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40'ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrencilere öncelik tanınır.


MADDE 4 : BURSLARIN DUYURULMASI

Kontenjan acıklığı söz konusu olduğu durumlarda, Eylül ayında burs verileceğine ilişkin bilgiler üyelere duyurulur. Çevrelerinde 5. maddeye uygun öğrenciler var ise müracatlarının sağlanması istenir. Gerektiğinde burs verilmesi düşünülen dallar ile ilgili diğer dernekler ve vakıflar ilede temasa geçilerek bursun duyurulması sağlanır.

 
MADDE 5 : ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Burs almak için müracaat eden öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

1- Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması,
2- Daha önce bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmuş olmaması.
3- Başarılı olması,
4- Her hangi bir başka kuruluştan karşılıksız burs almıyor olması
Not: İkinci öğrenim, açık öğrenim, akşam öğrenimine burs verilmez.
 
MADDE 6 : BURSUN SÜRESİ
 
Burslar Bir Yıllık (8 Ay) ve Geri ödemelidir... 


MADDE 7: BURSUN DEVAMLILIĞI
 
Burs ; yıl bazında (8 Ay) verilir, kayıt dondurma , sınıfta kalma, okula devam etmeme halinde burs ödenmez.

Öğrencinin sağlık mazereti öğrenim kurumunda öğretime başlanmaması gibi, öğrencinin elinde olmayan sebeplerle öğrenime ara vermesi halinde burs ödemesi durur. Bu halin kalkması ve öğrenime başlaması halinde bursun devamlılığına yönetim kurulu karar verir.MADDE 8: BURSUN KESİLMES
 
 • Öğrencinin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında,
 • Kayıtlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna devam etmediği ve başarısında belirgin bir gerileme tesbit edildiği durumlarda,
 • Öğrencinin Okuldan atılmasını gerektiren suçları işlemesi sonucu okuldan atılması halinde,
 • Öğrenim süresi içinde evlenmesi halinde,
 • Maddi durumu hakkında gerçek dışı beyanda bulunması veya sürekli bir işe girdiğinin anlaşılması halinde,
 • Yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu dışında bir kurumdan kredi ve burs alması halinde, bursu kesilir.
 
MADDE 9: BURSUN MİKTARI, ÖDEME ŞEKLİ VE GERİ ÖDEMESİ

Burs sekiz (8) ay süre ile yönetim kurulunca belirlenmiş miktarda ayllık olarak verilir.
Öğrenci almış olduğu burs oranında yıllık bazda Vicdanı Sorumluluk Taahhütnamesi imzalar ve okulunu bitirip iş hayatına adeptasyonunu takip eden 3. yıldan itibaren almış olduğu ay sayısınca AHLATİSDER aracılığı ile bir öğrenciye burs ödemeyi taahhüt eder.

BÖLÜM lll

MADDE 10: BAŞVURU TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

(Burs Başvuruları Her Yıl 10 EYLÜL - 10 EKİM Tarihleri Arasında Alınır.)

Burs isteği öğrencinin kendisi tarafından ve aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır.
 • ·Dilekçe 
 • ·Tahhütname 
 • (BAŞVURU DİLEKÇESİ VE TAAHHÜTNAMEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
 • ·Nufus cüzdan fotokopisi
 • ·2 adet fotoğraf,
 • ·Devam edeceği okuldan alınan öğrenci olduğuna dair belge ile, ara sınıftan başvuru halinde önceki ders yılına      ait, ders durumunu gösteren not çizelgesi (transkript).
 • ·Maddi Durum Belgesi.
 • ·Belgeleri eksik olan başvurular dikkate alınmaz.
 
MADDE 11 : BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru formunda verilen bilgiler değerlendirilerek madde 5’e göre eleme yapılır ve Burs almayı hak eden öğrenciler belirlenirler. Daha sonra Burs almaları uygun görülen adayların durumu AHLATİSDER yönetim kuruluna sunulur.

Burs almaları uygun görülen adayların durumu AHLATİSDER yönetim kurulu kararından sonra kesinlik kazanır.
 

MADDE 12: BURS KOMİTESİNİN OLUŞUMU

Burs komitesini dernek üyeleri arasından yönetim kurulu seçer. Komite beş üyeden oluşur. Komisyonun toplanabilmesi için en az üç üye gerekir.
Çalışma yöntemleri:
 • ·Çalışmalar iş yüküne göre komisyon başkanının çağrısı ile belirlenir.
 • ·Komisyonda her üyenin bir oyu vardır.
 • ·Oyların eşit olması halinde başkanın oyu sonucu belirler. Öneriler oy çokluğu ile alınır.
 • ·Alınan öneriler yazılı olarak tesbit edilerek imza altına alınır, yönetim kuruluna sunulur.


MADDE 13: BURS KAYNAKLARI

Bursların maddi kaynakları; Ahlatisder bünyesinde oluşturulan burs kulübü üyelerinin katkısı ile yapılır. Dernek faaliyet gelir ve giderleri ile karıştırılmaz , Dernek gelirlerinden burslar için takviye gerektiğinde bu takviye Yönetim Kurulu Kararı ile sağlanır.

Şahsen burs vermek isteyen kişilerin bağışları, yönetmelik esaslarına bağlı kalmak koşulu ile öğrenciye verilir. Bu kişilerden öğrencinin eğitim süresi bitimine kadar üstlendiğini belgeleyen taahütname alınır.MADDE 14: YÜRÜTME

Bu yönetmelik Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER BURS KOMTESİ) tarafından yürütülür.


MADDE 15: YETKİ

Bu yönetmelikte değişiklik yapmak ve yönetmelikte yer almayan hususlarda karar almaya AHLATİSDER yönetim kurulu yetkilidir.


MADDE 16: YÜRÜRLÜK
 
Bu yönetmelik, 15/09/2013 tarih ve 2013/7 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Yorumlar - Yorum Yaz


---- TARİH --- SAAT ------

CEPTEN AİDAT ÖDEME
GOOGLE ARAMA MOTORU

R E K L A M

DÜZENLEDİĞİMİZ
PİKNİK ETKİNLİĞİMİZ
ÇERCEVESİNDE
İHTİYAÇ DUYULAN
BRANDA AFİŞ VE YÖN
TABELALARINI

HAZIRLATAN VE
MASRAFLARINI
ÜSTELENEN
BÜLENT TOPLU
KARDEŞİMİZE
TEŞEKKÜRLER EDERİZ


CANSU NAKLİYAT SAN.
TİC. LTD. ŞTİ. 

Ferahevler Mah.
Şişli Yeniköy Yolu
No:28/1
Sarıyer / İSTANBUL

 
             ADNAN AYBER

Tel: (0212) 223 36 39
GSM: (0532) 243 41 87
Arif - Bilal - Halil İbrahim AKTAŞ

Tel:  (0.212) 555 57 64
(0.212) 507 25 13
(0.212) 507 25 14
(0.212) 507 25 76
Fax: (0.212) 504 84 04

info@aktasetiket.com
grafik@aktasetiket.com
pazarlama@aktasetiket.com

Derneğimizin Tüm
Etkinliklerinde
Davetiye ve Matbu
Döküman Hazırlatan
Maddi Katkılarını
Esirgemeyen 

Aktaş Etiketten
Arif ve Bilal AKTAŞ
Kardeşlere
Teşekkürler Ediyoruz

DERNEĞİMİZİN
TADİLAT PROJESİ
KAPSAMINDA
PERDE
SPONSORLUĞUNU
ÜSTLENEN
AK PERDE'DEN
 
MURAT AKPOLAT'A
TEŞEKKÜRLER
EDİYORUZKAYAOĞULLARI UNLU MAMÜLLERİ

FEVZİ ÇAAKMAK MAHALLESİ
1507 Sok. No: 2 Sefaköy

KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL  

BÜLENT KAYA

 
ABDURRAHMAN BİLGEN

info@maviplastik.com.tr

Tlf: 0212 - 485 90 95
Fax: 0212 - 485 75 57
Gsm : 
0533 - 377 64 81

Vinç hizmetleri-Araç parkı
Kiralık iş makineleri -
Tanker alım/satım


Tel:
 (0.212) 678 08 05 
Fax: (0.212) 678 17 43

YAŞAR AYBER
0. 555. 681 17 43

ATİLLA AKYÜREK
0. 532. 325 02 11

www.cansunakliyat.com.tr
Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
http://www.perdehazan.com

Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
e-Posta: info@hazanperde.com Telefon: 0312 217 18 13 Belgegeçer: 0312 217 18 12 - See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
0312 217 18 13
NURETTİN HAKVERDİOĞLU


KILIÇ KIRTASİYE BÜRO MALZ.
VE İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Aydıntepe Mah. Yavuz Cad. No:1
Tuzla / İSTANBUL

Tel: 0 216 494 15 13 - 14
Fax: 0 216 494 14 81

Mehmet, Resul,
Tamer ve
Servet KILIÇ

Adres:
Karina Plaza 3222 Cadde No: 55/17
Yaşamkent
Ankara
Türkiye
e-Posta: info@hazanperde.com
Telefon: 0312 217 18 13
Belgegeçer: 0312 217 18 12
- See more at: http://www.perdehazan.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=37#sthash.LqxQ5SBx.dpuf
M.METE AKGÜN

ESKIDJI GAYRİMENKUL
Mimaroba
Bölge Ortaklığı

TEL : 0 212 864 41 01
FAX : 0 212 864 41 00
GSM : 0 532 485 43 99
http://eskidjimimaroba
.sahibinden.com/
Ahlat Metal ve Konteyner

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hüseyin YILMAZ

Tel: 0216 306 31 67
0216 306 13 50

Faks: 0216 389 19 67

info@ahlatmetal.comBİTLİS HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

SEÇMELİ HAVA DURUMU
Anlık
Yarın
10° 21° 11°
DÖVİZ BİLGİLERİ
AlışSatış
Dolar3.56263.5769
Euro3.99524.0112
TARİHTE BU GÜN

HABER
G A Z E T E L E R

RADYO

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

Z

---------

B

UA

L

A

N

D

AR

E

K

L

A

M

I

N

I

Z

IY

A

Y

I

N

L

A

T

A

B

İ

L

İ

R

S

İ

N

İ

ZAHLATİSDER' E BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK OLAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE